Urząd Skarbowy w Wągrowcu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności
 

20.01.2015

Email Drukuj

Przeprowadzenie akcji rozliczania podatku dochodowego za 2014r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wągrowcu informuje o organizacji obsługi podatników w czasie akcji rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Punkty obsługi podatnika tworzone poza siedzibą urzędu skarbowego:

 1. Urząd Gminy Damasławek – 23.02.2015 r. w godz. 8.30-14.00.
 2. Urząd Miasta i Gminy Gołańcz – 24.02.2015 r. w godz. 8.30-14.00.
 3. Urząd Miasta i Gminy Skoki – 25.02.2015 r.  w godz. 8.30-14.00.
 4. Urząd Gminy Wapno – 26.02.2015 r. w godz. 8.30-14.00.
 5. Urząd Gminy Mieścisko – 27.02.2015 r.  w godz. 8.30-14.00 -  Biblioteka Gminna w Mieścisku ul. Kościuszki.

Stałe telefoniczne punkty informacyjne w urzędzie skarbowym:

 1. 67 2681120
 2. 67 2681140
 3. 67 2681160
 

19.12.2014

Email Drukuj

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.

Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Poniżej przykład fałszywego e-mailia:

 

15.12.2014

Email Drukuj

Kampania informacyjna dla płatników

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczyna 10 grudnia kampanię informacyjną.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. W praktyce formularze te powinny być przesyłane do US-ów w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Obowiązująca od nowego roku nowelizacja ustawy nakłada nowe obowiązki m.in. według kryterium, czy płatnicy sporządzają i przekazują imienne informacje o wysokości dochodów podatników podatku dla więcej lub nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) i w zależności od tego, czy tych informacji w ich imieniu nie składa biuro rachunkowe.

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym związanym ze zmianami rozpoczyna dzisiaj, tj. 10 grudnia br. akcję informacyjną dla płatników. Jej elementami będą:

 • kampania radiowa prowadzona w stacjach ogólnopolskich i lokalnych w dwóch odsłonach: od 10 do 19 grudnia 2014 r. oraz od 7 do 21 stycznia 2015 r.
 • spotkania dla przedsiębiorców/płatników organizowane w całym kraju przez administrację podatkową (izby i urzędy skarbowe)
 • zakładka Dla płatników na Portalu Podatkowym ze szczegółami wprowadzanych zmian, możliwością testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów do składania deklaracji elektronicznych oraz wsparciem technicznym
 • infolinia dla płatników uruchomiona w ramach Krajowej Informacji Podatkowej.

Zachęcamy do korzystania ze wskazanych powyżej źródeł informacji przybliżających zmiany w składaniu wybranych formularzy.

Więcej informacji na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce Dla płatników.

***

Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 


Strona 1 z 12